تدریس متشابهات 3

متشابهات جلسه 101- سوال 107

سؤال 107 (بخش اول)

 

🍀 #چگونه_با_منیت_مبارزه_کنیم ؟🍀

 

❇️ مبارزه با منیت در عالم جسمانی

❇️ انفاق وکرامت ایثارگرانه

❇️ مقدم نشدن بر مؤمنین در ریاست