تدریس متشابهات

متشابهات جلسه 10- سوال 2

#جلسه_دهم

🔰سؤال دوم🔰

🍀چرا ابراهیم (ع) به ستاره و ماه و خورشید گفت خدا؟! 🍀

معنای شمس و قمر در روایات اهل بیت (ع)