تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۶۹- سوال ۶۴و۶۵و۶۶و۶۷و۶۸

#جلسه_69

🔰 سؤال 64 و 65 و 66 و 67 و 68

 

🍀ملائکه علامت دار🍀

🍀معنای انذار زنده ها🍀

🍀حیات از آب است🍀

🍀عرش خدا بر آب است🍀

🍀عبادت آزادگان🍀