تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۶۶- سوال ۵۶و۵۷و۵۸و۵۹

#جلسه_66

🔰 سؤال 56 و 57 و 58 و 59

 

🍀56. معنای مکر و تمسخر و خدعه خدا🍀

🍀57. «هب لی الغداة رضاک»🍀

🍀58. «ارزقنی شرف التوحید»🍀

🍀59. شرک و تعلق به غیر خدا🍀