تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۶۴- سوال ۵۳

📼 #جلسه_64

 

🔰 #سؤال_53🔰

 

🍀53. معنای «و الشعراء یتبعهم الغاوون…» چیست؟شعراء در قرآن چه کسانی هستند و چرا مذمت میشوند؟🍀