تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۶۲- سوال ۵۰

📼 #جلسه_62

 

🔰 #سؤال_50🔰

 

🍀49. چرا فرستاده امام مهدی (ع) با فقه و اصول بر حوزویها احتجاج نمیکند و فقط با علم عقاید آمده؟🍀