تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۶۰- سوال ۴۷و۴۸

📼 #جلسه_60

 

🔰 #سؤال_47_و_48🔰

 

🍀47. معنای آیات اول سوره ذاریات چیست؟!🍀

 

🍀48. در آیه «و جاء من اقصی المدینة رجل» منظور از این مرد کیست؟!🍀