تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۵۷- سوال ۴۵

📼 #جلسه_57

 

🔰 #سؤال_45🔰 

 

🍀45. آیات اول سوره بقره: «الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون».🍀

 

اقامه نماز و انفاق مسیحیان و یهودیان و احناف