تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۵۶- سوال ۴۵

📼 #جلسه_56

 

🔰 #سؤال_45🔰

 

🍀45. آیات اول سوره بقره: «الذین یؤمنون بالغیب».🍀

 

اقسام #غیب (غیب اصغر و غیب اکبر) و درجات ایمان به غیب