تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۵۴- سوال ۴۵

📼 #جلسه_54

 

🔰 #سؤال_45🔰

 

🍀45. آیات اول سوره بقره: «الم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب»؟🍀