تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۴۹- سوال ۳۹

📼 #جلسه_49

 

🔰 #سؤال_39🔰

 

🍀چرا خدا سپاه ابرهه را با معجزه نابود کرد، اما سپاه بنی امیه را نابود نکرد و آنها توانستند کعبه را با منجنیق خراب کنند؟🍀