تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۴۵- سوال ۲۹و۳۰و۳۱

 #جلسه_45

 

🔰 سؤال 29 و 30 و 31🔰

 

🍀29. چرا زمین بدون حجت از بین میرود؟

 

30. چرا محتضر به پشت میخوابد و میت به سمت راست؟

 

31. علت و فایده کفن کردن میت چیست؟🍀