تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۴۲- سوال ۲۷

 #جلسه_42

 

🔰 #سؤال_27🔰

 

🍀معنای دعای امام حسین ع در عرفه چیست: «خدایا مرا از ذلت نفسم خارج کن و از شک و شرک پاکم کن»؟

 

اقسام سه گانه شرک🍀