تدریس متشابهات 2

متشابهات جلسه ۴۰- سوال ۲۵

 #جلسه_40

 

🔰 #سؤال_25🔰

 

🍀مقدمه جلد دوم: نصیحت امام به انصارش.

 

سؤال اول جلد 2: معنای این روایت چیست؟ «الدنیا سجن المؤمن»🍀