شبهات

سوال 97

  • چرا از اصطلاحات علوم بشری مثل فلسفه و فیزیک و زیست شناسی و شیمی و رجال و … استفاده میکند؟