شبهات

سوال 96

  • اگر علم امامت دارد چرا به حوزه علمیه وارد شده و درس خوانده است؟