شبهات

سوال 95

  •  اگر این شخص معصوم و امام است، چرا در دانشگاه درس خوانده و عمرش را بیهوده هدر داده است؟