شبهات

سوال 94

  •  شما به روایت «ابوه الذی یلیه …» استناد میکنید، اما اولا چطور منظور از مهدی را احمد الحسن میدونید و ثانیا چرا میگوید منظور از پدر، امام زمان (ع) است، در حالی که شاید در اینجا منظور از اب امیرالمومنین یا امام حسین (ع) در رجعت باشد؟