شبهات

سوال 91

  • چرا حرفشان در مسئله قبر حضرت زهرا (س) مطابق قول اهل سنت است؟ اصلاً محل قبر حضرت زهرا (س) در روایات شیعه آمده و مخفی نبوده است.