شبهات

سوال 90

  •  معجزه اظهار قبر حضرت زهرا (س) چه معنایی دارد؟ مگر میشود حقانیت این ادعا را اثبات کرد؟