شبهات

سوال 9

  • چطور می گویید که یمانی فرزند و وصی امام زمان ع است؟