شبهات

سوال 83

  • اگر دین خدا در روز غدیر با ابلاغ امامت امام علی (ع) کامل شده، پس چه نیازی به مهدیین است؟ اگر ولایت مهدیین جزو دین است، پس چطور بدون بیان آن، در غدیر خم دین کامل شد؟