شبهات

سوال 80

  • در روایتی از امام صادق (ع) آمده که مهدیین امام نیستند، بلکه گروهی از شیعیان ما هستند. این روایت چطور با اعتقاد به ولایت و امامت مهدیین سازگار است؟