شبهات

سوال 8

  • یمانی چطور از بصره آمده  مگر نباید  از یمن بیاد؟