شبهات

سوال 71

  • چرا هیچ کجا اشاره‌ای به مهدیین نشده و فقط در حدیث وصیت آمده؟