شبهات

سوال 7

  • پدران و اجدادش چند سال عمر کردند که ایشون پنجمین فرزند امام مهدی ع است بعد از هزار و دویست سال؟