شبهات

سوال 64

  • اگر حدیث وصیت را قبول کنیم، احمد باید بعد از وفات امام مهدی (ع) به وصایت و خلافت برسد. پس چرا خلاف متن وصیت عمل کرده و قبل از امام مهدی (ع) آمده است؟