شبهات

سوال 63

  • در حدیث وصیت آمده که پیامبر در همان شبی که وفاتش در آن بود چنین فرمود، در حالی که رسول الله (ص) در چاشت روز دوشنبه از دنیا رفت، نه شب.