شبهات

سوال 62

  • طبق روایت، در همان رزیة یوم الخمیس، بعد از آنکه جمع اصحاب متفرق شدند، پیامبر (ص) در جمع امام علی (ع) و سلمان و … وصیت خود را نوشت. پس وصیت رسول الله (ص) همان است که در روز پنجشنبه نوشته شده، نه شب دوشنبه.