شبهات

سوال 58

  • طبق روایت، وصیت ظاهره و آشکار راه شناخت حجت است، نه هر وصیتی. وصیت ظاهره این است که وقتی داخل شهر میشوید از هر کودکی بپرسید که فلانی به چه کسی وصیت کرده، پاسخ شما را میدهد. آیا احمد الحسن چنین وصیت آشکاری دارد