شبهات

سوال 57

  • در حدیث وصیت آمده که امام مهدی (ع) باید وصیت را به پسرش (ابنه) تسلیم کند، در حالی که طبق ادّعای شما امام مهدی (ع) جد چهارم احمد الحسن است، نه پدرش.