شبهات

سوال 52

  • به چه دلیل میگویید که حدیث «ان هذا الأمر لا یدعیه غیر صاحبه الا بتر الله عمره» به معنای ادعای وصیت مزبور است؟