شبهات

سوال 50

  • اسم ایشان احمد است، اما در وصیت آمده که اسمش عبد الله و مهدی هم هست. چطور این شخص را بر احمد الحسن تطبیق میکنید؟