شبهات

سوال 49

  • از کجا معلوم است که احمد الحسن همان أحمد مذکور در وصیت رسول الله (ص) باشد؟