شبهات

سوال 46

  • در وصیت آمده که امام علی (ع) میتواند زنان پیامبر (ص) را بعد از مرگش طلاق دهد. مگر بعد از مرگ میشود زنی را به وسیله شخص دیگری طلاق داد؟!