شبهات

سوال 45

  • شیخ حر عاملی و بعضی از علمای حاضر میگویند که حدیث وصیت احتمالاً تصحیف شده و آخر آن «فلیسلمها الی ابیه» بوده، نه «ابنه». پس این حدیث به معنای رجعت است، نه خلافت مهدیین.