شبهات

سوال 44

  • متن حدیث وصیت اشکال دلالی دارد، چون در آغاز میگوید که اسم مهدی مختص به امام علی (ع) است، اما در انتها میگوید که نام سوم احمد، مهدی است.