شبهات

سوال 39

  • حدیث وصیت، سندش ضعیف است و نمی تواند ادّعای یمانی را اثبات کند، یعنی دو نفر مجهول (علی بن سنان و احمد بن خلیل) در سند هستند که طبق قول برخی رجالیون احتمالا از اهل سنت بودند. چطور اساس عقایدتان را از چنین حدیثی میگیرید؟