شبهات

سوال 34

  • در حدیث داریم که بین خروج یمانی با خروج امام مهدی (ع) شش ماه فاصله است، در حالی که شانزده سال پیش یمانی شما خارج شده و هنوز امام زمان نیامده. این را چگونه توضیح می دهید؟