شبهات

سوال 33

  • اگر سالها پیش یمانی آمده، پس چرا امام مهدی (ع) هنوز نیامده؟