شبهات

سوال 300

– امام باقر (ع): من یدعی انه ولدٌ للامام المهدی فالعنوه ؛ هرکس ادعا کند که من فرزند امام مهدی (عج) هستم او را لعنت کنید.

[الرد علی اهل البدعة ابوالحسن علی بن ابی سهل حاتم بن ابی حاتم قزوینی ، ص 431]
پاسخ شما چیست؟