شبهات

سوال 297

– یمانیون اعتقاد دارند کعبه، کعبه یمانیه است در حالی که کعبه یمانیه در یمن بود و پیامبر یکی را با نام جریر بن عبدالله رهسپار کرد تا ان را واژگون کند.