شبهات

سوال 291

– احمد حسن ادعا مي‌كنند كه مي‌تواند از طريق علم حروف ثابت كند فرستادة حضرت مهدي ع است، چطور به این سوال پاسخ می دهید؟