شبهات

سوال 277

– اگر در زمان برخی ائمه وصیت ظاهره وجود نداشته حکمتی اقتضاء داشته مثلا زمان امام موسی کاظم ع که در صدد قتل او بودند اما در مورد سید احمد الحسن وصیت باید ظاهره باشد؟