شبهات

سوال 268

– حدیث امام رضا ع به جاثلیق: در حدیث صرف اسم نیست بلکه اوصاف و ویژگی های حضرت محمد ع که به صورت دقیق در تورات و انجیل امده اشاره میکند و بعد این نتیجه را میگیرد