شبهات

سوال 257

– انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. چگونه انحصار عصمت اهل بیت که به تفسیر روایات مشخص و منحصر شده‌اند را به مهدیین از اولاد امام عصر (ع) توسیع می‌دهید؟