شبهات

سوال 256

– ما در احادیث فراوانی داریم که به ائمه اطهار عنوان مهدیین داده شده. یعنی مهدیین خود ائمه ع هستند. پس چرا ادعا میکنید که مهدیین به دوازده فرزند امام زمان (ع) گفته میشود؟