شبهات

سوال 254

– طبق روایت اگر مدعی به خلاف، ادعای وصیت کند خداوند رگ حیاطش را قطع میکند. کسانی بوده‌اند که مدعی جایگاه حضرت حجت علیه السلام بوده اند و رگ حیاطشان قطع نشده است؟!