شبهات

سوال 250

– احمدالحسن و انصار وی بر این باورند که بستن تحت الحنک عمامه حرام بوده و بایستی آن را باز کرده و زیر چانه بیاندازند و البته برای اثبات ادعای خود به روایتی از کتاب من لا یحضره الفقیه هم استناد…