شبهات

سوال 249

– احمد الحسن و انصارش او را همان کسی می‌دانند که عیسی پشت سرش نماز می‌خواند، درحالی که در این روایت صریحا امام دوازدهم معرفی شده است. كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج‏1 ؛ ص175. فذكر في الكتاب ثلاثة…